درمانگاه شبانه روزی فولاد

تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از انقلاب ، کوچه نیکویی ، پلاک 2

تلفن گویا :         8 - 46 92 46 66

فکس :                 57 21 41 66

اورژانس :            17 10 97 66

رادیولوژی :        29 20 41 66

فیزیوتراپی :      22 10 97 66

دندانپزشکی :    14 10 97 66

آزمایشگاه :         16 10 97 66

فرم تماس | انتقادات و پیشنهادات

خدمات درمانی کرمان

کرمان ، خیابان قرنی ، خیابان وحشی بافقی

تلفن :         6 - 4625 00 222

خدمات درمانی شاهرود

شاهرود ، بلوار شهید بهشتی (تهران)

تلفن :        11 40 333

خدمات درمانی البرز مرکزی

قائم شهر ، خیابان تهران ، جنب البرز هفتاد

تلفن : 97 79 227

خدمات درمانی اصفهان

در حال تجهیز...